BAKTH-18650CA-2P-3J,3.7V,4500mAh,16.65瓦时

查看购物车
货号: 18650CA-2P-3J 类别: , , 标签:
BAKTH-18650CA-2P-3J,3.7V,4500mAh,16.65瓦时
查看购物车